SALE

ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

Trang web này được vận hành bởi Babolat. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng tôi” đều chỉ đến Babolat. Babolat cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người sử dụng, dựa trên việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi và/hoặc mua sắm từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm cả các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách được đề cập trong văn bản này hoặc có sẵn qua liên kết. Những Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm những người duyệt web, nhà cung cấp, khách hàng, nhà buôn và/hoặc đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý tuân theo những Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này, thì bạn không được phép truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu những Điều khoản Dịch vụ này được xem xét là một đề nghị, sự chấp nhận chỉ được giới hạn rõ ràng trong những Điều khoản Dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi giữ quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng

Call Messenger