What type of sole should I choose for what surface?

2 năm trước

To play on hard surfaces, the soles of “All court” shoes are more suitable.

To play on clay, the soles of “Clay-court” shoes are the most suitable.

To play on grass, the soles of “Grass-court” shoes are the most suitable.

To play on synthetic clay, the soles of “Omni Clay” shoes are the most suitable.

Bài viết này có hữu ích không?
1/4 đánh giá hữu ích
Bạn có câu hỏi cần giải đáp? Gửi yêu cầu